To jest stara wersja strony!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

===== Semestr zimowy ===== ^ Akcja ^ Termin ^ Organizatorzy ^ Wsparcie ^ Wstępni uczestnicy ^ | <del>//Planszówki//</del> | <del>17 września</del> | ? | - | - | | <del>Jumbo Hufca</del> | <del>20-22 września</del> | <del>PLub</del> | <del>Michał, Albert</del> |<del> PKucz, PKacz, Wojciech, Ania S., Skiba z 21WDHy</del> | | <del>//Planszówki//</del> | <del>3 paździenika</del> | ? | - | - | | <del>//Planszówki//</del> |<del> 7 paździenika</del> | ? | - | - | | <del>Rajd Październikowy</del> |<del> 11-13 paździenika</del> | <del>PKacz, Pkucz, Antek </del>| - | - | | <del>//Wertepy//</del> | <del>19 października </del>| <del>Skbnsk </del>| - | <del>Wojtek C., Asia, Albert, WLub, Dzia, Ania S., Michał, PKucz? </del>| | <del>//Wypaśna Gra//</del> | <del>25 października </del>| ? | - | <del>Albert, Asia, PKucz?</del> | | <del>//Decyzja w sprawie obozu//</del> | <del>7 listopada</del> | <del>Albert, MGodek </del>| - | - | | <del>Akcja Znicz</del> |<del> 1 listopada</del> |<del> PLub, Ola </del>| <del>Albert</del> |<del> PKacz, Wojtek C., Ania S., Wojciech, Dzia, WLub, Skbnsk, Dodo </del>| | <del>Rajd Listopadowy</del> | <del>8-11 listopada </del>| <del>PKucz, Krzystar, Julka </del>| <del>Arek, Michał</del> | <del>AnT, Skbnsk, Dzia, Wojciech, PKacz? </del>| | <del>//Imprezka stacjonarna// </del>| <del>22/23 listopada</del> | <del>Asia</del> | - | <del>MatFil, PKacz, AnT, Dodo, Ania S., Wojciech, Wojtek C., Ola?, Dzia?</del> | | Rajd Wigilijny | 13-15 grudnia | Dodo, Julka | Wojtek C. | PKacz, Skbnsk, Arek, Ania S., Asia, Michał, Dzia, Ola, PLub, WLub, Wojciech | | Namiotowe mini zimowisko | 26-29 grudnia | Arek, MGodek, PKucz | Michał (dom) | PKacz?, WLub? | | Rajd Styczniowy | 3-6 stycznia | WLub, Asia, Ola | Michał | Ania S., Dodo, Dzia?, PKacz? | | //Spotkanie inicjujące obóz// | 10 stycznia | Arek | Michał | PKacz, Dodo, Julka, Dzia? | | //Rada Drużyny// | 11 stycznia | - | - | - | | //Rada Szczepu, imprezka// | 17/18 stycznia | Albert | - | Skbnsk, Asia, Michał | | Zimowa Watra Wędrownicza | 7-9 lub 14-16 lutego | WLub, PKucz?* | Arek, Dzia, Wojtek C. |


nawigacja
QR Code
QR Code public:akcje:kalendarz (generated for current page)