To jest stara wersja strony!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

===== Semestr zimowy 2014 ===== ^ Termin ^ Impreza ^ Organizatorzy ^ |IX |Integrale |Julita i inni | |? IX |Imprezka stacjonarna |Zuzia G. | |20 IX |Festyn w 88 | | |6 X |Warsztaty gitarowe || |11 - 12 X |Jamboo hufca || |18 X |Wmurowanie tablicy || |1 - 2 XI |Akcja Znicz + Śpiewanki |?? | |8 - 11 XI |Rajd Listopadowy |?? | |20 - 21 XII |Rajd Wigilijny |?? | |26 XII - ? I |Sylwester |PKacz i ?? | |17 - 18 I |Zapiernicz |?? | |20 I |Święto Szczepu || |26 I - 1 II |Zimowisko Szczepu || |6 - 8 II |Zimowa Watra Wędrownicza |?? | |14 II |Rada Drużyny || ===== Semestr zimowy 2013 ===== ^ Akcja ^ Termin ^ Organizatorzy ^ Wsparcie ^ Wstępni uczestnicy ^ | <del>//Planszówki//</del> | <del>17 września</del> | ? | - | - | | <del>Jumbo Hufca</del> | <del>20-22 września</del> | <del>PLub</del> | <del>Michał, Albert</del> |<del> PKucz, PKacz, Wojciech, Ania S., Skiba z 21WDHy</del> | | <del>//Planszówki//</del> | <del>3 paździenika</del> | ? | - | - | | <del>//Planszówki//</del> |<del> 7 paździenika</del> | ? | - | - | | <del>Rajd Październikowy</del> |<del> 11-13 paździenika</del> | <del>PKacz, Pkucz, Antek </del>| - | - | | <del>//Wertepy//</del> | <del>19 października </del>| <del>Skbnsk </del>| - | <del>Wojtek C., Asia, Albert, WLub, Dzia, Ania S., Michał, PKucz? </del>| | <del>//Wypaśna Gra//</del> | <del>25 października </del>| ? | - | <del>Albert, Asia, PKucz?</del> | | <del>//Decyzja w sprawie obozu//</del> | <del>7 listopada</del> | <del>Albert, MGodek </del>| - | - | | <del>Akcja Znicz</del> |<del> 1 listopada</del> |<del> PLub, Ola </del>| <del>Albert</del> |<del> PKacz, Wojtek C., Ania S., Wojciech, Dzia, WLub, Skbnsk, Dodo </del>| | <del>Rajd Listopadowy</del> | <del>8-11 listopada </del>| <del>PKucz, Krzystar, Julka </del>| <del>Arek, Michał</del> | <del>AnT, Skbnsk, Dzia, Wojciech, PKacz? </del>| | <del>//Imprezka stacjonarna// </del>| <del>22/23 listopada</del> | <del>Asia</del> | - | <del>MatFil, PKacz, AnT, Dodo, Ania S., Wojciech, Wojtek C., Ola?, Dzia?</del> | | <del>Rajd Wigilijny</del> | <del>13-15 grudnia</del> | <del>Dodo, Julka</del> | <del>Wojtek C.</del> | <del>PKacz, Skbnsk, Arek, Ania S., Asia, Michał, Dzia, Ola, PLub, WLub, Wojciech</del> | | <del>Okołosylwestrowy Zapiernicz</del> | <del>27-31 grudnia</del> | <del>Arek, MGodek, PKucz</del> | - | - | | <del>Rajd Styczniowy</del> | <del>3-6 stycznia</del> | <del>WLub, Asia, Ola</del> | <del>Michał</del> | <del>Ania S., Dodo, Dzia?, PKacz?</del> | | <del>//Spotkanie inicjujące obóz//</del> | <del>10 stycznia</del> | <del>Arek</del> | <del>Michał</del> | <del>PKacz, Dodo, Julka, Dzia?</del> | | <del>//Rada Drużyny//</del> | <del>11 stycznia</del> | - | - | - | | <del>//Rada Szczepu, imprezka//</del> | <del>17/18 stycznia</del> | <del>Albert</del> | - | <del>Skbnsk, Asia, Michał</del> | | <del>Zimowa Watra Wędrownicza </del>| <del>7-9 lutego</del> | - | <del>Arek, Dzia, Wojtek C., PKucz</del> | <del>MatFil, Albert, PKacz </del>| |<del> //Spotkanie robocze (Gruzja)//</del> | <del>15/16 lutego</del> | <del>Arek</del> | - |<del> PKacz, PKucz </del>| ===== Semestr letni 2014 ===== ^ Akcja ^ Termin ^ Organizatorzy ^ Wsparcie ^ Wstępni uczestnicy ^ | <del>Marcowy An(an)asowy </del>| <del>7-9 marca </del>| <del>AnT, PKucz</del> |<del>Ola, dużo zdrowia</del> | <del>PKacz, MatFil, Arek</del> | | <del>Wyryp </del>| <del>21-22 marca </del>| <del>Maciek </del>| - | <del>PKacz, MatFil, Arek, Julka, Albert, PKucz </del>| | <del>//Spotkanie robocze (Gruzja)// </del>| <del>29/30 marca </del>| <del>Arek </del>| - | <del>PKacz, Julka, PLub, PKucz </del>| | <del>//Zapiernicz//</del> | <del>18-22 kwietnia z przerwą</del> | - | - |<del> PKucz</del> | | <del>//Spontan "to zaplanujemy później"// </del>| <del>26-27 marca</del> | - | - | - | | <del>**Surwi**-zarabiający majowy</del> | <del>1-4 maja</del> | <del>Albert, P/kacz, Skbnsk</del> | - | <del>MatFil, Arek, Julka</del> | | <del>Dziób Ślabąga</del> | <del>28 czerwca</del> | - | - | - | | <del>Gruzja</del> | <del>lipiec</del> | <del>wszyscy</del> | - | - | | Żagle | sierpień | MatFil, PLub | Julka | PKacz?, WLub, Albert, PKucz? | Spontany: geocaching, żelki Surwi. --- //[[arebet@gmail.com|Arek Betkier]] 2014/02/11 20:09//


nawigacja
QR Code
QR Code public:akcje:kalendarz (generated for current page)