Przyrzeczenie Harcerskie

Do wyboru przez składającego Przyrzecznie:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę dobru najwyższemu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza
  5. Harcerz postępuje po rycersku
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym
  8. Harcerz jest zawsze pogodny
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

nawigacja
QR Code
QR Code public:materialy:to_coharcerzwiedziecpowinien:przyrzeczenieiprawoharcerskie:start (generated for current page)